Yrd. Doç. Dr. Sevim Aşiroğlu, lisans eğitimimi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde; Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini ise Eğitim Bilimleri-Eğitim Programları ve Öğretim Bölümü’nde tamamlamıştır. Özel öğretim kurumlarında Program Geliştirme Uzmanı, Ölçme Değerlendirme Koordinatörü ve Fen Bilimleri öğretmeni olarak çeşitli görevler almıştır. Öğretmenlere yönelik eğitimde çağdaş öğrenme yaklaşımları, eğitimde ölçme değerlendirme alanlarında seminerler vermiştir. Eğitim Programları ve öğretim alanında araştırma projeleri yürütmüş ve yayınlamış bilimsel çalışmaları vardır. Halen Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi’de öğretim üyesidir.