Marmara Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan Yrd. Doç. Dr. Selma Karabınar Lisans derecesini Gazi Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi Bölümünde tamamlamış daha sonra Orta doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde yüksek lisans ve yine aynı üniversitenin Eğitim Programları ve Öğretim bölümünde doktora derecesini almıştır. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde dil becerilerinin öğretimi, yabancı dil eğitiminde ölçme ve değerlendirme ve araştırma teknikleri derslerini vermektedir. Akademik yazma, öğrencilerin yazma yaklaşımları, dil öğreniminde üst biliş becerileri, kendini değerlendirme, öğretmen eğitimi başlıca araştırma alanlarıdır.

Selma Karabinar is an Assistant Professor at the Department of Foreign Language Education at Marmara University-Istanbul, Turkey. She earned her MA in ELT and her phD in Curriculum and instruction at METU. She has been teaching undergraduate and graduate courses. She mainly offers courses in research methods, ELT methodology, and language testing and evaluation. Her research interests include academic writing, writing approaches, self assessment and teacher education, metacognitive processes in language learning.