1980 yılında Konya’da doğdu. 2002 yılında lisans eğitimini, 2005 yılında yüksek lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde, doktora eğitimini ise yine aynı üniversitenin Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümünde tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında farklı eğitim kademelerinde uzman öğretmen olarak görev yaptı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalında öğretim üyesi olan Yrd. Doç. Dr. Bengü Türkoğlu, çalışma alanını “oyun temelli öğrenme, gelişim alanları üzerinde kognitif oyunların etkileri” olarak tanımlamaktadır. Doktora tezinde ikizlerinden ilham alarak kognitif oyunların anasınıfına devam eden çocukların bilişsel gelişimleri üzerindeki etkilerini inceleyen Türkoğlu, koordinatörü olduğu Selçuklu Bilişsel Eğitim Programında ise bu oyunların ilkokula devam eden çocukların hem bilişsel hem de sosyal gelişimleri üzerindeki etkilerini inceledi. Bilişsel ve sosyal gelişim perspektifinden oyun temalı makale, bildirileriyle birçok kongre, sempozyum ve konferanslarda görev almış; oyun temelli öğrenme konusunda öğrenci, öğretmen, yönetici ve anne-babalara yönelik çok sayıda seminer ve atölye çalışmaları yürütmüştür.