Kepirtepe Köy Enstitülü bir öğretmenin kızı olan Şükran Akdeniz, 1955 yılının Mart ayında Lüleburgaz’ın Ertuğrul Köyü’nde ( Kazan köy) doğmuştur. İlkokulu köyünün okulunda okuduktan sonra Bolu Kız Öğretmen Okulunda 6 yıl yatılı olarak okumuş, 1975 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü’nün Müzik bölümünü birincilikle bitirmiştir. Beşikdüzü Öğretmen Okulu ilk görev yeri olup sonrasında Aydın ve İzmir’in çeşitli okullarında, mesleğini severek yapmış bir Eğitim neferi, bir keman öğretmenidir. Ailesinden ve okullarından aldığı değerler ışığında Ertuğrul köyü kadınlarından( 40 ve 82 yaş) Cumhuriyet Kadınları Korosu kurmuştur. Marşlar, şiirler ve türkülerden oluşan programları Tekirdağ ve İstanbul çevresinde ilgiyle izlenmektedir. Sayın Akdeniz’in koro çalışmaları ve kadınların gelişimi konusunda yönlendirme çabaları katlanarak devam etmektedir.