Lisans ve yüksek lisans eğitimlerini matematik bölümünde aldı. 8 yıldır matematik öğretmenliği yapmaktadır.2010-2014 eğitim öğretim yılları arasında Özel Aramyan Uncuyan Ermeni Ortaokulunda çalışmıştır. 2014’ten beri Özel Tarkmanças Ermeni Ortoakulunda çalışmaktadır. Üstün zekalı öğrencilerin eğitimi, zeka oyunları, özel öğrenim güçlükleri, flipped classroom uygulamaları, kodlama, eğitim teknolojileri alanlarında kendini geliştirmek için çeşitli sertifika programlarına katılmıştır. Çeşitli özel okullarda eğitim teknolojileri uygulamaları üzerine öğretmen eğitimi vermiştir. Matematik alanında eğitim teknolojilerinde eğitim materyali üretme üzerinde çalışmaktadır.