Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği mezunuyum. 2012 yılından 2017 Ağustos ayına kadar Uğur Okulları bünyesinde Biyoloji Öğretmeni olarak görev aldım. 2016-2017 akademik yılında Bahçeşehir Üniversitesi BAUSTEM Merkezinin yürüttüğü STEM Bütünleşik Öğretmenlik Projesi kapsamında STEM Lider Öğretmen Eğitimi aldım ve STEM Lider Öğretmen olarak mezun oldum. 2017 Ağustos ayından itibaren Uğur Okulları erkenSTEM Bölüm Başkanı olarak, ülke genelindeki kampüslerimizde erkenSTEM programının organizasyon ve yönetiminden sorumlu olarak halen görevimi sürdürmekteyim.