Gönderilen bildiri/sunumlar aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilecektir:

  1. Gönderilen bildiri/sunum/çalıştayın eğitimin geleceğine yönelik, yenilikçi ve çözüm odaklı oluşu
  2. Gönderilen bildiri/sunum/çalıştayın konferansın temalarıyla örtüşüyor oluşu
  3. Gönderilen bildiri/sunum/çalıştayın ağırlıklı olarak pratiğe ve uygulamaya yönelik oluşu
  4. Gönderilen bildiri/sunum/çalıştayın açık ve anlaşılır oluşu

 

Özet Gönderimi ve Panel Başvuruları İçin Son Gün
15 Eylül 2017

Kabul Alan Çalışmaların Açıklanması
10 Ekim 2017

Erken Kayıt Son Tarih
15 Eylül 2017