Prof. Dr. Bayyurt, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümünde halen tam zamanlı profesör olarak görev yapmaktadır. Lisans derecesini 1989 senesinde Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi alanında, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini de İngiltere’deki Lancaster Üniversitesi Modern İngiliz Dili ve Dilbilimi alanında tamamlamıştır. Lisans düzeyinde ‘Toplum dilbilim’, ‘Dil Aktarımı’ gibi dersler,
Lisansüstü seviyede ‘Nitel Araştırma Teknikleri’, ‘Yabancı Dil Eğitimi Politikaları’, ‘Dünya İngilizceleri’, ‘Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yöntem ve Teknikler’ gibi dersler vermektedir ve ilgili alanlarda
araştırmalar yapmaktadır. Bugüne kadar Anı Yayıncılık tarafından birinci baskısı 2009 yılında yayımlanmış ortak yazarlı derleme bir kitabı (Yabancılara Türkçe Öğretimi: Politika, Yöntem ve Beceriler), Peter Lang Yayınevi tarafından 2012 yılında yayımlanmış derleme bir kitabı (Research Perspectives in Teaching and Learning English in Turkey) ve De Gruyter Yayınevi tarafından 2015 senesinde yayımlanmış olan (Current Perspectives on Pedagogy for ELF) derleme bir kitabı bulunmaktadır. Ayrıca pek çok ulusal ve uluslararası derleme kitapta kitap bölümü, hakemli ve endeksli dergilerde yayınları bulunmaktadır.