Gülseren Karagöz Akar, Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Matematik Öğretmenliği Programı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 1996 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Öğretmenliği Bölümünden lisans, 2001 yılında Amerika Birleşik Devletleri Pennsylvania State Üniversitesi Matematik Eğitimi alanında yüksek lisans ve yine aynı üniversiteden 2007 yılında Matematik Eğitimi alanında doktora derecesini almıştır. 2007-2008 yılları arasında yine Pennslyvania State Universitesi’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Karagöz Akar, “İlköğretimde Karşılaşılan Matematiksel Zorluklar ve Çözüm Önerileri”, “Tanımları ve Tarihsel Gelişimleriyle Matematiksel Kavramlar”, “Temel Matematiksel Kavramlar ve Uygulamaları” başlıklı kitap çalışmalarında oran kavramı, rasyonel sayılar ve üçgenler üzerine yazılar yazmıştır. TÜBİTAK projeleri kapsamında yürütücü ve araştırmacı olarak görev almaktadır. Matematik Eğitimi alanında çalışmalarına devam eden Karagöz Akar’ın ilgi ve araştırma alanları arasında, öğretmen eğitimi, matematik eğitimi teorileri ve gelişimi, matematiğin kavramsal olarak öğrenilmesi ve öğretilmesi özellikle ön plana çıkmaktadır.

 

Gülseren Karagöz Akar is an associate professor of education at Boğaziçi University, Department of Mathematics and Science Education.  She has graduated from the Department of Mathematics Education at The Middle East Technical University in 1996. After working as a mathematics teacher for three years, she has been to the States for graduate studies and got her master and doctorate degrees from the Department of Mathematics Education at The Pennsylvania State University in 2001 and 2007, reprectively. She also worked as a full-time faculty member at The Pennslyvania State University between 2007 and 2008. She is the author of several book chapters on different concepts such as ratio, rational numbers and triangles. She also has responsibilities as an investigator in  TUBITAK projects.  Karagoz Akar is interested in the development of theories in teacher education; and, the learning and teaching of mathematics conceptually.