Lisans eğitimini 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Pedagoji Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini 1985 yılında Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programında tamamlamıştır. Minnesota Üniversitesi, Eğitim Psikolojisi, Özel Eğitim, Duyuşsal ve Davranışsal Bozukluklar programındaki eğitimini duyuşsal ve davranışsal sorunları olan ergenler üzerine yaptığı doktora tezi ile 1993 yılında tamamlayıp yurda döndüğü yıl Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü’nde yardımcı doçent olarak çalışmaya başlamıştır. Eğitimde Psikolojik Hizmetler alanında 1998 yılında doçent olmuştur. Boğaziçi Üniversitesinde iki kez öğretimde üstün başarı ödülünü kazanmıştır. Çift ana dal ile hazırlık öğrencileri danışmanlığını ve bölümde akran rehberliği projesini başlatmış ve bu proje çerçevesinde toplam on kuşak akran rehberi yetiştirmiştir. Bir süre editörlüğünü yaptığı ve halen Yayın Kurulu’nda olduğu Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi’nin hakemli dergi haline dönüşmesine öncülük etmiştir. Boğaziçi Üniversitesi’ne katıldığı yıldan beri Yönetim Kurulunda olduğu öğrenci rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin (BÜREM ve BÜSÖD) 2001’den beri Yönetsel Başkanlığını yapmaktadır. Türkiye Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İstanbul Şubesi’nin Başkan Yardımcısı ve Eğitim Bilimleri Bölümünün Başkan Vekilidir.

Çalışma alanları: Üniversite danışmanlığı, danışmanlık değerleri ve etiği, akran rehberliği, danışmanların mesleki eğitim ve gelişimi, çocuk ve ergenlerde sosyal gelişim ve sosyal beceriler, duyuşsal ve davranışsal sorunlar, çocuk ve ergenlerde sağlık davranışı, kayıp, çocuk yeterliği, kriz danışmanlığı ve üstün yetenekli çocukların danışmanlığı.