Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü’nde 2004 yılında tamamladı. Yüksek lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İlköğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi alanında 2008 yılında, doktora eğitimini ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi İlköğretim Bölümü’nde 2016 yılında tamamladı.
2004-2017 yılları arasında İDV Bilkent Okulları’nda matematik öğretmenliği ve 2010-2017 yılları arasında Matematik Bölüm Başkanlığı yaptı. 2011-2013 yılları arasında Bilkent Okulları’nda üstlendiği Profesyonel Gelişim Koordinatörlüğü görevi kapsamında anaokulundan 8. Sınıfa kadar matematik programlarının uluslararası program çerçevelerine uyumu, öğretmenlerin hizmetiçi eğitimi ve gelişimi gibi konularda çalıştı. Bunun yanısıra, 2008 yılından itibaren matematik öğretmen adaylarının danışmanlığını yaptı.
Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış ve resmi ders kitabı olarak okutulan Matematik ders kitapları, öğretmen ve çalışma kitapları, ayrıca bir de yardımcı kaynak kitabı bulunmaktadır. Bunun yanısıra Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü’nde yarı zamanlı Öğretim Görevlisi olarak çalışmıştır. Halen TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi alanında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.