Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği ve yan dal olarak Fen Bilgisi Öğretmenliği’ni bitirdi. Bir senelik matematik öğretmenliği deneyiminden sonra, Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri’nde yüksek lisansa başladı. 2005-2013 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Araştırma görevlisi iken, birçok projede eğitmen, araştırmacı ve uzman olarak çalıştı. 2013’te aynı üniversitenin Çevre Bilimleri Enstitüsü’nden doktora derecesini aldı.Doktora tezini dinamik çevre sorunlarının sistem yaklaşımı ile öğretilmesi ve bu yaklaşımın öğrencilerin düşünme yapılarına etkileri üzerine yazdı. 2013’te doktora derecesini aldı ve 2013-2015 yılları arasında, Boğaziçi Üniversitesi’nde doktora sonrası çalışmalarını tamamladı. 2016 yılı itibariyle, Bahçeşehir Üniversitesi’nde BAUSTEM Yardımcı Direktör olarak çalışıyor; öğretmen adayları ve hizmet-içi ortaokul ve lise STEM öğretmenlerinin desteklemesi üzerine çalışıyor.