İlköğrenimini Diyarbakır’da ortaöğrenimini Malatya’da tamamladı. Lisans öğrenimini ise Diyarbakır’da, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği Bölümünde 2009 yılında tamamladı. Aynı yıl yüksek lisansa başladı ve 2011 yılında K.S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalından mezun oldu. 2011 yılında Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalında doktora eğitimine başladı ve 2015 yılında mezun oldu. Evli olup Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalında yardımcı doçent olarak çalışmaktadır. Temel çalışma alanları arasında bilgisayar destekli matematik öğretimi ve dinamik yazılımlarının matematik öğretiminde kullanımı yer almaktadır.