Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ve İletişim Fakültesi, Dijital Oyun Tasarımı Bölümü öğretim üyesi olan Yrd. Doç. Dr. Yavuz Samur, Fulbright bursu ile Amerika’nın Virginia Tech Üniversitesi’nde Öğrenme Bilimleri ve Teknoloji – Eğitim Programları ve Öğretim (Learning Sciences and Technologies – Curriculum and Instruction) alanında doktora ünvanını almıştır.

Araştırma ilgileri arasında eğitimde ve öğretimde teknoloji kullanımı, dijital eğitsel oyunların kullanılması, eğitimde oyunlaştırma (gamification), eğitsel oyun tasarımı, oyun bağımlılığı ve oyun temelli öğrenme gibi konular yer almaktadır.
Okul öncesinden başlayarak, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrencilere yönelik fiziksel ve dijital oyun tasarımı atölyeleri gerçekleştirerek onları oyun oynamaktan ziyade oyun tasarlamaya yönlendirmeye çalışır.
Dr. Samur aynı zamanda tablet bilgisayarlar için dijital eğitsel oyunlar da tasarlamaktadır ve bu alanda oyunlar üreten Uğur Games (www.ugurgames.com) şirketinin kurucu ortaklarındandır.

Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde “Eğitim Teknolojileri”, “Öğretim Tasarımı”, “Uzaktan Eğitim”, “Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı”, “Çoklu Ortam Tasarımı”, “Bütünleştirilmiş Medya Öğrenme Ortamları”, “Eğitimde Yeni Medya ve Medya Okuryazarlığı”, “(Dijital) Oyun Temelli Öğrenme” ve “Eğitimde Oyunlaştırma” dersleri veren Dr. Samur, bunun haricinde devlet destekli ve kurumsal eğitsel oyun projelerinde, eğitsel dijital içerik ve yazılım tasarlama projelerinde yer almaktadır.
Öğretmenlere, öğrencilere ve velilere yönelik bahsedilen alanlarda birçok çalıştay ve seminerler de düzenlemektedir.