Deniz Kahriman-Pamuk, 2005 yılında Ankara Üniversitesi Okulöncesi Öğretmenliği Bölümü’nden lisans derecesini aldı. Daha sonra 2007 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Okulöncesi Eğitimi alanında yüksek lisans derecesini 2010 yılında, doktora derecesini ise 2016 yılında aldı. Ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlanmış birçok makalesi ve konferans bildirisi bulunmaktadır. Araştırma ve ilgi alanları arasında sürdürülebilir kalkınma için eğitim ön plana çıkmaktadır. 2016 yılından itibaren Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Okulöncesi Eğitimi Anabilim Dalı’nda çalışmalarını sürdürmektedir.