Uzmanlık alanı fen eğitimi ve kimyadır. Araştırma konuları arasında, öğretmen eğitimi başta olmak üzere argümantasyon ve araştırma sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı, STEM eğitimİ, bilimin doğası ve öğretimi, bilimsel süreç becerileri, 21. yüzyıl becerileri, söylem analizi, fen sınıflarında öğretmen öğrenci etkileşimleri ve bilim iletişimi yer almaktadır. Hacettepe STEM & MAKER Lab ekip üyesidir. STEM ve bilim eğitimi ile ilgili birçok atölye çalışması gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda halkın bilim ile etkileşimini sağlamak için kurulan bilimiletisimi.com adlı web sitesinde editörlük yapmaktadır ve bu alanda yazılar yazmaktadır. Halen, Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Bölümü Fen Eğitimi alanında doktora eğitimi devam etmektedir.