2011 yılından beri Koç Üniversitesi Kütüphanesi’nde Direktör olarak görev yapmaktadır. Bu görev kapsamında sorumlulukları arasına 3 ayrı şehirde 5 kütüphanenin bütçe yönetimi, koleksiyon geliştirme, e-kaynak yönetimi, kütüphane otomasyonu, kaynak paylaşımı, sayısallaştırma ve kullanıcı hizmetleri başta olmak üzere tüm faaliyetleri girmektedir. Tuba Koç Üniversitesi Kütüphanesi kapsamında daha önceki yıllarda Yardımcı Direktörlük ve Sistem Kütüphaneciliği görevlerinde bulunmuştur. Tuba değerlendirme merkezi uygulaması tabanlı kütüphane reorganizasyonu, kütüphanelerde öğrenme alanlarının kullanıcı ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmesi ve sayısallaştırma projelerinde çalışmıştır.
2012 yılından beri Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS)’da Yönetim Kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir. İstanbul Kalkınma Ajansı ile “Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı” kapsamında “ Beyoğlu Araştırma Merkezleri Platformu Ve Kütüphane Toplu Kataloğu Projesi”ni 2016 yılında tamamlamıştır. Tuba Boğaziçi Üniversitesi’nden Moleküler Biyoloji ve Genetik, Anadolu Üniversitesi’nden İşletme lisans derecelerine ve Indiana Üniversitesi’nden Kütüphanecilik yüksek lisans derecesine sahiptir.