2005 yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliğini bitirdikten sonra, Osmangazi Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim bölümünde yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Dört yıldır Bursa Yönder Okullarında proje koordinatörü ve “Mutlu Öğrenen Mutfağı” nın sınıf öğretmeni olarak görev aldıktan sonra İstanbul Ataşehir Yönder Okullarına kurum içi geçişim gerçekleştirilmiştir. On iki yıldır çeşitli devlet ve özel kurumlarda sınıf öğretmeni olarak çalışmaktayım. Uluslararası bilimsel platformlarda sunduğum, sahadaki deneyimlerimle akademik alt yapıyı birleştirdiğim pek çok özgün çalışmalarım, makale ve tam bildirilerim mevcuttur. Hem merkezi sınavlarda başarılı olmaya, hem üst düzey beceri kazandırmaya yönelik, Z kuşağının ilgisini çeken, kazanım odaklı özgün stratejiler geliştirerek öğrenme sürecini zenginleştiriyorum. Devlet ve özel üniversitelerde öğretmen adaylarına konferans vermekteyim. EYUDER Derneği üyesiyim. Dört tam bildirim ve bir makalem yayınlanmıştır. EKİP (Eğitimde Kalite İşbirliği Platformu) ailesine Mayıs 2017’ de eğitim danışmanı olarak dahil oldum. Düşlediklerini sahada gerçekleştiren bir öğretmen olarak amacım; EKİP’ te ülkemizin en iyi eğitim danışmanlarıyla iş birliği halinde çalışarak, kaliteli eğitim anlayışımızla, özündeki değerleri yitirmeden çağın gerisinde kalmayacak öğrenenler yetiştirmeye kılavuzluk etmektir. EKİP bünyesinde STEM, girişimcilik, düşünme becerileri, sanat dallarıyla ölçme değerlendirme, tasarım odaklı düşünme, sınıfta astronomi ve uzay farkındalığı yaratma gibi kişisel ve mesleki gelişim atölyeleri tasarlayıp, meslektaşlarıma sunmaktayım.