Sami Çukadar İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Kütüphane ve E-Kaynaklar Direktörü olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim görevlisi olup, Hukuk Fakültesi 1. Sınıf öğrencilerine “Araştırma Yöntemleri ve Hukuk Bilgi Kaynaklarına Erişim” adlı dersi vermektedir.

Kütüphanecilik ve Bilgi Yönetimi alanındaki sivil toplum kuruluşlarında da aktif olarak görev yapan Sayın Çukadar, şu an ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) Yönetim Kurulu Üyesi, ÜNAK-Türk Hukuk Kütüphanecileri Platformu Koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Kendisinin kütüphanelerde toplam kalite yönetimi, uzaktan öğretim, üniversite kütüphaneleri, hukuk bilgi kaynakları, bilgi okuryazarlığı, konsorsiyumlar, elektronik kaynak yönetim konularında akademik çalışmaları bulunmaktadır.