İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü ve Anadolu Üniversitesi Matematik Bölümü’nden mezun oldu.
1982 yılında Bitlis’te Matematik öğretmeni olarak göreve başladı. Türkiye’nin çeşitli illerinde Matematik öğretmenliği yaptı.
1987’de Türkiye genelinde yapılan sınavla seçilen 19 matematik öğretmeninden biri olarak Boğaziçi Üniversitesi’nde eğitim aldı.
1999 Phillips Exeter Academy “Science and Math Conference” (Boston / Amerika) katıldı.
2007 TÜBİTAK’ın Ege Bölgesi Lise Öğretmenleri için düzenlediği Bilim Danışmanlığı Çalıştay’ında rehber öğretmen olarak görev aldı.

2008 yılında İzmir Karşıyaka Anadolu Lisesi’nden emekli oldu. Emekli olduğu yıl UNESCO’nun uluslar arası matematik sergisinin İzmir’de açılmasını organize etti.
TÜBİTAK Matematik ve Bilgisayar Bilim Olimpiyatları’na öğrenciler hazırladı (her iki alanda takdir belgeleri aldı).
TÜBİTAK’ta Bilim Danışmanlığı eğitimi aldı ve 2005 – 2010 TÜBİTAK Ege Bölgesi çalışmalarında görev yaptı.
22.Ulusal Matematik Sempozyumu’nda Düzenleme Kurulu Üyesi olarak yer aldı.
AB COMENIUS Projesi ( Karşıyaka Anadolu Lisesi’nde ) hazırladı.
2009 yılında Brüksel’de FP7 Toplum ve Bilim alanında proje sunumu yaptı.
21 Ekim – 21 Kasım 2013 tarihleri arasında Türkiye’de 2. kez UNESCO'nun Uluslararası Matematik Sergisi’ni (Sosyal Sorumluluk Projesi olarak) İzmir’de açtı.
Goldman Sachs (Dünya Yatırım Bankası)’ın 43 ülkede yürüttüğü, dünyada 10.000 Kadın Girişimciden biri olarak Özyeğin Üniversitesi’nde eğitim aldı.
Dünya’da 450 proje arasından seçilerek, Türkiye’den katılan tek proje olarak 1- 6 Haziran 2015 tarihleri arasında Science& You 2015 Kongresi Forum’unda “Herkes İçin Matematik” modeli ile yer aldı.
2011 yılından beri Merdiven Bilim ve Proje Geliştirme Merkezi’nde fikri ve yasal hakları kendine ait olan “Herkes İçin Matematik” ve bu modelin alt kategorisi “Merhaba Matematik” modellerini uygulamaya devam etmektedir.