Nilgün Erentay, lisans eğitimini 1981 yılında İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır. 1982-1985 yılları arasında İngiltere’de Cambridge Proficiency dil eğitimi ve 1995 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde öğretmenlik eğitimi almıştır. 1995 yılından bu yana eğitim kurumlarında Fen Bilgisi ve Kimya öğretmeni olarak görev yapmıştır. Görev yaptığı okullarda Fen Bilgisi ve Kimya öğretmenliğinin yanı sıra, ulusal ve uluslararası platformlarda çeşitli kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte 1998 yılından başlayarak bilim, doğa ve çevre eğitimi konularında projeler yürütmüştür.

2005 yılında A.B.D Teksas Eyaletinde bulunan Lamar Üniversitesi Çevre Eğitimi Enstitüsü’nden burs alarak fen öğretmenlerine yönelik uygulamalı bir uluslararası doğa eğitimi programını tamamlamıştır. Doğa, çevre ve bilim eğitimi konularında ulusal ve uluslararası birçok konferans, kongre vesempozyuma katılıp tebliğler sunmuş ve konferans bildirileri yayınlanmıştır. Proje bildirileri, Avrupa’da dağıtılan ‘Selected Projects’ kitabına alınmış ve International Journal of Environmental & Science Education Dergisinde yayımlanmıştır.

Nilgün Erentay, 22 Adımda Doğa Eğitimi kitabının yazarıdır. TUBİTAK Başayaş Köyü Doğal Bilimler Eğitimi Kampları Projesi’nde “Sulak Alanlar ve Su Kalitesi Ölçümleri” Atölyesinde 2007-2008 yılları arasında uzman eğitmen olarak görev yapmıştır.
2011 yılında TUBİTAK Antalya Akdeniz Üniversitesi Doğa Bilimleri Okulu Projesi’nde ‘Bilim Atölyesi’ çalışmalarını yürütmüştür. (www.dogabilimleriokulu.com)

Türkiye Bilimler Akademisi (TUBA) ile, ‘Okul Öncesi ve İlköğretim Çağı Çocuklarına Yönelik Sorgulama Temelli Bilim Eğitimi (Inquiry Based Science Education) çalışmalarına katılıp, uluslararası bilim eğitimi projelerinde yer almıştır. Bilim eğitimine yönelik olarak geliştirdiği sorgulama temelli öğretim materyalleri Türkiye Bilimler Akademisi Eğitim Portalında yayımlanmaktadır. (www.bilimegitimi.tv.tr) Birimi Erentay Eğitim Danışmanlık E-Posta erentayegitim@gmail.com ÖĞRENİM BİLGİLERİ Lisans İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi, Kimya Mühendisliği (BSc) Lisans Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri (Pedagojik Formasyon) Yüksek Lisans Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretimi ABD. (MEd)
Nilgün Erentay tarafından yapılandırıp, geliştirilen Uluslararası S.O.S. Projesi, 2007 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Dünya Çevre Projeleri Yarışması’na Dünya’nın çeşitli ülkelerinden katılan yüzlerce proje arasından finale kalan 31 proje arasında yerini almıştır.Proje bulgularının paylaşıldığı iki konferans sunusu ve tam metni, Hands on Science Network kapsamında seçilmiş yayınlar (Selected Papers) kitabına alınmış ve Avrupa’da dağıtılmıştır. Geliştirdiği projelerde öğrencileri ile doğal alanlarda gerçekleştirdiği uygulama eğitimleri sonucunda, 2011 yılında A.B.D. Dünya Su İzleme Eğitim Programları Çerçevesinde Avrupa Kıtası Birinciliği ve Dünyada Fark Yaratan Öğretmen ödülüne layık görülmüştür.

Nilgün Erentay 2012 yılı Ekim ayında Antalya Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiş bulunan 9th International Conference on Hands on Science (9. Uluslararası Eller Bilimde Konferansı) organizasyonu düzenleme komitesi başkan yardımcısı olarak görev yapmış ve ayrıca yine bu konferans çerçevesinde Türkiye’de bir ilk olmak üzere Antalya Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleştirilen 1st International Childrens’ Summit on Hands on Science & Environmental Education (Bilim ve Doğa Eğitimi Temalı 1. Uluslararası Çocuk Zirvesi) Düzenleme Komitesi Başkanlığını yapmış bulunmaktadır.

Nilgün Erentay, halen kurucusu olduğu Erentay Eğitim Danışmanlık Kurumu bünyesinde yurt içi ve yurt dışından katılan çeşitli okullar ile ulusal ve uluslararası platformlarda eğitim çalışmaları yürütmekte ve Avrupa Birliği Gençlik Programları çerçevesinde eğitim seminerleri düzenlemektedir. Nilgün Erentay’ın ikinci kitabı Genç Bilimciler Gezegenimiz İçin İş Başında, 2012 yılı Ekim ayında ve üçüncü kitabı Okul Dışı Doğa Uygulamalarının 5. Sınıf Öğrencilerinin Fene İlişkin Bilgi, Bilimsel Süreç Becerileri ve Çevreye Yönelik Tutumlarına Etkisi başlıklı Yüksek Lisans Tezi 2013 Yılı Haziran ayında yayımlanmış bulunmaktadır. Ayrıca, 2013 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ve TUBİTAK tarafından yayınlanan ve Türkiye’de tüm okullara dağıtılan ‘Ortaokul Fen Bilimleri 5’ Kitabının yazarlarındandır.