26 .09. 1985 yılında İstanbul’da doğdu. Lise öğrenimimi bugün öğretmenlik yaptığım Özel Esayan Ermeni Lisesin’de tamamladı. Üniversite eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Fransızca öğretmenliği bölümünde tamamladım. Mezuniyetimin ardından Fransaya gidip Ecole Hrant Dink (Ecole Bilingue) adlı okulda küçük çocuklarla çift dilli eğitimi üzerine yaklaşık 1 yıl çalıştı. Ardından 2011 yılından itibaren Özel Esayan Ermeni Okulunda Ermenice Dil ve Edebiyat Öğretmeni olarak işe başladım ve hala devam etmekteyim. Yıldız Teknik Üni. Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yük.Lis.öğrencisi.
“Ana dili korumak” ve “Kültürü gelecek nesillere aktarmak” amacı ile öğretmen olmaya karar verdi. Çocukların bir kültürü yaşatmak için temel taşlar olduklarına inanmakta. Ancak günümüzde birçok dil kaybolma tehdidi ile karşı karşıyadır. Öğrencilik hayatında olduğu gibi öğretmenlik hayatında da yenilikleri ve farklı öğretim yöntemlerini takip etmekten hiç vazgeçmedi. Teknolojik anlamda da bir çok alanda kendini geliştirmeye çalıştım ve devam etmekte. Üniversite hayatı boyunca drama eğitimi aldı. Daha sonra hikaye anlatıcılığı üzerinde kendini geliştirmeye başladı. Hikaye anlatıcılığı alanında Nazlı Ç. Azazi , Şeyda Çevik ve Ayşe Senem Donatan’ın kurucuları olduğu “Seiba Uluslararası Hikaye Anlatıcılığı Merkezi” “Anlatan Öğretmen” 1 yıllık Programı ile bu gelişimin temeli sağlam bir zemine oturdu. Ayrıca bu eğitim sürecinde bir çok yabancı ve Türk Storyteller ile kendi alanlarında uzmanlaşmış eğitmenler ile çalışma fırsatı buldu.
( Nazlı Çevik Azazi,Erhan Altunay,Tolga Erdoğan ,Hannah Heckhausen,Tuvana Gülcan ,Martin Ellrodt, Chris Bostock ,Şeyda Çevik, Ruth Kirkpatrick ,Deniz Erdem,Micheal Harvey,Pauline Down )

Hikaye analtıcılığının eğitimde çok önemli bir rol oynadığı çeşitli araştırmalar ile belgelenmiştir. Özellikle masalların ve masal anlatıcılığının sınıf içi süreçlerinde kullanımına büyük katkı sağladığını düşünmektedir. Ders içi etkinliklere örnek oluşturabilecek çeşitli çalışmalar tasarlayarak , hikayeler yazmakta.
Ayrıca kültür aktarımı anlamında hikaye ve hikaye anlatıcığının yadsınamaz bir önemi olmakla beraber öğretmenleri daha özgür kılan onları da özgürleştirip çocuk olmalarını sağlayan bir metod olduğuna inananmakta.