Boğaziçi Üniversitesi matematik öğretmenliği bölümünden lisans, Ohio State Üniversitesi eğitimde ölçme ve değerlendirme bölümünden yüksek lisans ve ODTÜ ortaöğretim fen ve matematik alanları eğitimi bölümünden ise doktora derecesini aldı. Tilburg Üniversitesi’nde PISA ve TIMSS sınavlarının madde yanlılığı, ölçme değişmezliği gibi konular ile ilgili olarak doktora sonrası çalışmaları yaptı.
Geniş ölçekli ulusal ve uluslararası sınavlar ile ilgili SEM ve DIF araştırmaları yanı sıra IRT analizleri ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. Matematik başarısını yordayan faktörlerin belirlenmesi odaklı çalışmalar da diğer bir ilgi alanıdır. Öğrenci yeterliklerinin belirlenmesi kapsamında Cito Türkiye Öğrenci İzleme Sistemi’nin geliştirilmesi ve güncellenmesinde görev almıştır.
Özel bir lisede matematik öğretmeni ve ÖSYM’de araştırmacı olarak görevler alan Arıkan, halen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Öğretim Üyesi ve Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Müdür Yardımcısı görevlerini sürdürmektedir.