Ersoy Erdemir Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden 2006 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisans ve doktora eğitimini 2006-2013 seneleri arasında New York Eyalet Üniversitesi’nde Öğrenme ve Öğretim Departmanı altında; göçmen, mülteci ve azınlık çocuklar için erken çocukluk eğitimi, yabancı dil eğitimi/erken çocuklukta çift dillilik alanlarına odaklanan disiplinlerarası programda tamamlamıştır. Doktora eğitimi boyunca bir çok müdahale ve keşif projesinde araştırma görevlisi ve proje koordinatörü olarak çalışan Dr. Erdemir, Eylül 2013’ten bu yana Boğaziçi Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Programı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Dr. Erdemir, sosyoekonomik olarak dezavantajlı bölgelerde eğitim hizmetlerine erişimi kısıtlı olan kitlelere erken müdahale kapsamında uygulanan okul öncesi eğitim programlarının etkilerini araştıran projelerde yer almaktadır. 2013 senesinden bu yana, çeşitli sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisinde, İstanbul ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Suriyeli çocuklar için uygulanan erken çocukluk eğitimi müdahale programlarının araştırmalarını yürütmektedir.

Araştırma alanları: Mülteci, göçmen ve azınlık çocukları için erken çocukluk eğitimi; göç bağlamında çocuk; çocuk ve aile odaklı erken müdahale programları; erken çocuklukta çift dillilik/ikinci dil eğitimi.