Dr. Ebru Kılıç-Bebek 2000 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nden Mütercim-Tercümanlık lisans derecesini, 2003 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Eğitim Programları ve Öğretim yüksek lisans derecesini, 2009 yılında Cleveland State Üniversitesi’nden Kent Eğitimi: Öğrenme ve Gelişim doktora derecesini aldı. 2015 yılında öğretim ve öğrenme projelerinde yer almaya başladığı Özyeğin Üniversitesi’nde Öğrenme Ofisi’nin kurulumundan bu yana üniversite öğrencilerine yönelik öğrenme odaklı çalışmalar planlamakta ve yürütmektedir.