Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde 2008 yılında tamamladı. Doktora sonrası araştırmalarına Indiana Üniversitesi’nde devam etti. ABD’ de bulunduğu süre içinde, Ulusal Eğitim İstatistikleri Merkezi’nin (National Centre of Educational Statistics) PISA ve TIMSS üzerine düzenlediği çalışmalarda araştırmacı olarak bulundu.  MEB ve SEBIT işbirliği ile yayımlanan  “PISA 2012 Ulusal Ön Raporu” ve TEDMEM tarafından yayınlanan “Türkiye Perspektifinden TIMSS 2011 Sonuçları” eserlerini hazırlayan akademisyenlerden biridir. Bununla beraber, PISA ve TIMSS çalışmaları üzerine birçok bilimsel makalesi bulunmaktadır. SEBİT bünyesinde gerçekleştirilen AR-GE faaliyetleri kapsamında, Kazanım Değerlendirme Uygulaması’ nda (KDU) danışman olarak görev yapmakta ve halen Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Fen (bilim) Okuryazarlığı ve Fen Bilimlerinde ölçme ve değerlendirme üzerine çalışmalarına devam etmektedir.