Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik bölümü mezunuyum. Yine Yıldız Teknik Üniversitesinde Pedagojik Formasyon eğitimimi tamamladım. Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitsel Tasarım ve Değerlendirme Yüksek Lisans programına devam etmekteyim. 2013-2017 yılları boyunca Bakırköy Uğur Hazırlık Anadolu Lisesinde Matematik öğretmenliği yaptım. 2015-2016 akademik yılında Bahçeşehir Üniversitesi BAUSTEM Merkezinin yürüttüğü STEM Bütünleşik Öğretmenlik Projesi kapsamında STEM Lider Öğretmen eğitimi aldım ve STEM Lider Öğretmeni olarak programı tamamladım. 2016-2017 akademik yılında STEM: Lider Öğretmen Mesleki Gelişim Programı kapsamında farklı illerde öğretmen çalıştayları yönettim. 2017- 2018 akademik yılı itibari ile Uğur Okulları STEM Bölüm Başkanı görevini yürütüyorum.